Odvolání

Matthias Eckel

Účastník má právo zrušit svou registraci do 14 dnů od obdržení potvrzení o účasti. Pro vrácení plné výše účastnického poplatku musí být storno zasláno nejpozději 4 měsíce před konáním akce na adresu Christian Beyreuther, Tänkstrasse 9, 92421 Schwandorf nebo na office@nochedepasion.de být odeslány. Pokud je právo na odstoupení od smlouvy uplatněno do 3 měsíců až 2 měsíců před konáním akce, vrátí se 50% účastnického poplatku. Ve lhůtě kratší než 1 měsíc před konáním akce není vrácení peněz možné. Zrušení účasti z důvodu odložení akce se vztahuje na původní uvedený termín. Podmínky a pravidla musí být dodrženy. V případě, že akce není plně obsazena, platí další storno podmínky.

© 2023 Christian Beyreuther. Webový design: Klicklounge

00

D D

00

H H

00

M M

00

S S

Jedná se o základní textový prvek.